Οι Φίλοι του Αγίου Όρους

Πρόεδρος:

Μητροπολίτης Κάλλιστος Διοκλείας

© Copyright 2007 - 2019 The Friends of Mount Athos. All rights reserved.

FoMA Logo

Μονοπάτια
του Αγίου Όρους

Πίνακας των Μονοπατιών του Αγίου Όρους με Κατάσταση,
Διάρκεια & Συνδέσμους σε Αναλυτικές Περιγραφές και ίχνη GPS


v. 4.5.2, Οκτώβριος, 2018

Language Switcher: to English

Ο πίνακας αυτός περιέχει τις νεώτερες πληροφορίες που διαθέτει η διεθνής οργάνωση «The Friends of Mount Athos -FoMA» (οι Φίλοι του Αγίου Όρους) σχετικά με την κατάσταση των μονοπατιών του Αγίου Όρους (με τις επιφυλάξεις που φαίνονται στο κάτω μέρος της σελίδας). Οι διαδρομές παρατίθενται με την αλφαβητική σειρά των Μοναστηριών, Σκητών ή άλλων σημείων ενδιαφέροντος από τα οποία ξεκινούν.

Οι προσκυνητές, πριν ξεκινήσουν, προτείνεται να ανατρέξουν στις Πρακτικές Πληροφορίες σχετικά με την Πεζοπορία στα Μονοπάτια του Αγίου Όρους Άθω, και να χρησιμοποιούν τον « Χάρτη του Αγίου Όρους Άθω» σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες περιγραφές των μονοπατιών τόσο στον προγραμματισμό όσο και κατά τη διάρκεια του προσκυνήματός τους.

Οι περισσότερες από τις πληροφορίες που παρατίθενται στον πίνακα είναι προϊόντα του προγράμματος της FoMA για τον καθαρισμό και αποκατάσταση των μονοπατιών του Αγίου Όρους, ή προέρχονται από προσκυνηματικές επισκέψεις που πραγματοποιήθηκαν από μέλη των ομάδων της FoMA που συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό, όπως αναλύονται στη στήλη "Πηγή και Ημερομηνία Πληροφορίας". Αν διαθέτετε επίκαιρες πληροφορίες για την κατάσταση των μονοπατιών ή για διάρκεια των διαδρομών που φαίνονται παρακάτω, οι «Φίλοι του Αγίου Όρους» (FoMA) θα εκτιμήσουν ιδιαίτερα την αναφορά σας. Σας καλούμε λοιπόν να συνεισφέρετε στην προσπάθειά μας αυτή, στέλνοντας e-mail στην Ομάδα της FoMA για τη συντήρηση των μονοπατιών.

Στον παρακάτω πίνακα πατήστε πάνω στους παρακάτω συνδέσμους (links) ώστε να εμφανισθούν οι αναλυτικές περιγραφές των μονοπατιών και τα αρχεία ιχνών GPS
(* Προσωρινή σύνδεση με περιγραφή στα αγγλικά)
ΑΠΟ ΠΡΟΣ
Ίχνος GPS
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΗΓΗ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ TΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
Αγ. Άννης, Σκήτη Αγ. Παύλου
Καλή, μονοπάτι 1ω 15' Μέλος ομάδας της FoMA Μάρτιος 2016 και Απρίλιος 2018
Κορυφή Άθωνος
Καλή, μονοπάτι 8ω (με επιστροφή) Μέλος ομάδας της FoMA Μάιος 2015
Καυσοκαλύβια (Σκήτη Αγ. Τριάδος)
Καλή, μονοπάτι 3ω 30' Μέλος ομάδας της FoMA Μάρτιος 2016 και Σεπτέμβριος 2017
Μεγίστης Λαύρας
Καλή, μονοπάτι Μέλος ομάδας της FoMA Νοέμβριος 2015 και ομάδα της FoMA Μάιος 2018
Νέα Σκήτη
(Σκήτη Θεοτόκου)
Καλή, μονοπάτι 45' Ομάδα της FoMA Μάιος 2015 και μέλος ομάδας της FoMA Μάρτιος 2016
Προδρόμου, Σκήτη
Καλή, μονοπάτι Μέλος ομάδας της FoMA Νοέμβριος 2015 και ομάδα της FoMA Μάιος 2018
Αγ. Δημητρίου, Σκήτη Βατοπαιδίου
Καλή, μονοπάτι και τρακτερόδρομος 45' Ομάδα της FoMA Μάιος 2018
Αγ. Παύλου Αγ. Άννης, Σκήτη
Καλή , μονοπάτι 1ω 15' Μέλος ομάδας της FoMA Μάρτιος 2016 και Απρίλιος 2018
Διονυσίου
Καλή , μονοπάτι και τρακτερόδρομος Μέλος ομάδας της FoMA Μάρτιος 2018
Νέα Σκήτη
(Σκήτη Θεοτόκου)
Καλή , μονοπάτι 45' Μέλος ομάδας της FoMA Απρίλιος 2018
Βατοπαιδίου Αγ. Δημητρίου, Σκήτη
Καλή, μονοπάτι και τρακτερόδρομος 45' Ομάδα της FoMA Μάιος 2018
Δοχειαρίου
Βατή προς Καλή, μονοπάτι, τρακτερόδρομος και δρόμος 3ω 30' - 4ω Ομάδα της FoMA Μάιος 2018
Εσφιγμένου
Καλή, μονοπάτι και τρακτερόδρομος 3ω - 3ω 30' Μέλος ομάδας της FoMA Απρίλιος 2018 και ομάδα της FoMA Μάιος 2018
Ζωγράφου (από Χέρα)
Καλή, μονοπάτι και τρακτερόδρομος 2ω 30' Ομάδα της FoMA Μάιος 2018
* Κολιτσού
Καλή προς Βατή, μονοπάτι και τρακτερόδρομος. 1ω 30' Ομάδα της FoMA Μάιος 2018<
Κουτλουμουσίου και Καρυές
Καλή, κυρίως μονοπάτι 3ω 30' - 4ω Ομάδα της FoMA Μάιος 2018
Κωνσταμονίτου (διαδρομή νότια της Χέρας)
Καλή, κυρίως μονοπάτι. Ακολουθούμε τη διαδρομή από Βατοπαιδίου προς Δοχειαρίου έως το σημείο 13 και μετά Καρυές προς Κωνσταμονίτουαπό το σημείο 27 3ω 30'- 4ω Ομάδα της FoMA Μάιος 2018
Κωνσταμονίτου (από Χέρα)
Καλή, κυρίως μονοπάτι. Ομάδα της FoMA Μάιος 2018
Παντοκράτορος
Ομάδα της FoMA Μάιος 2016 και μέλος ομάδας της FoMA Οκτώβριος 2016 2ω 30' - 3ω Ομάδα της FoMA Μάιος 2018
*Παντοκράτορος (μέσω Κολιτσού)
Bατή προς Καλή, μονοπάτι και τρακτερόδρομος 2ω 30' - 3ω Ομάδα της FoMA Μάιος 2018
Χιλανδαρίου (από Εσφιγμένου)
Καλή, μονοπάτι και τρακτερόδρομος 3ω 45'- 4ω 15' Μέλος ομάδας της FoMA Απρίλιος 2018 και ομάδα της FoMA Μάιος 2018
Χιλανδαρίου (από Χέρα)
Βατή προς Καλή, κυρίως μονοπάτι (μετά τη Χέρα ακολουθεί το Δρόμο του Μπέη). Ακολουθούμε τη διαδρομή προς Ζωγράφου μέσω Χέρας έως το σημείο 11 και μετά Καρυές προς Χιλανδαρίου από το σημείο 33. 5ω - 5 30' Ομάδα της FoMA Μάιος 2018
Βογορόδιτσα, Σκήτη Παντοκράτορος
Βατή προς Καλή, μονοπάτι και τρακτερόδρομος 1ω 30' Ομάδα της FoMA Μάιος 2018
Προφήτης Ηλίας, Σκήτη
Βατή προς Καλή, κυρίως μονοπάτι Oμάδα της FoMA Μάιος 2018
Γρηγορίου Διονυσίου
Καλή, μονοπάτι Ομάδα της FoMA Μάιος 2018
Σίμωνος Πέτρας
Καλή, μονοπάτι και τρακτερόδρομος 1ω 20' Mέλος ομάδας της FoMA Απρίλιος 2018
Δάφνη Κουτλουμουσίου και Καρυές
Από τη Δάφνη έως το Σταυρό = δρόμος, από το Σταυρό στις Καρυές Καλή, μονοπάτι και τρακτερόδρομος. Ακολουθούμε το τελευταίο τμήμα της διαδρομής Σίμωνος Πέτρας - Καρυές 3ω 30' - 4ω Καρυές - Σταυρός Ομάδα της FoMA Μάιος 2017 (υπόλοιπο = δρόμος)
Ξηροποτάμου
Καλή, μονοπάτι και τρακτερόδρομος 45' Μέλος ομάδας τηςFoMA Ιανουάριος 2016
Παντελεήμονος
Καλή, μονοπάτι και τρακτερόδρομος 1ω 45' Μέλος τηςFoMA Ιανουάριος 2016
Διονυσίου Αγ. Παύλου
Καλή, μονοπάτι και τρακτερόδρομος Ομάδα της FoMA Μάιος 2018
Γρηγορίου
Καλή, μονοπάτι Ομάδα της FoMA Μάιος 2018
Δοχειαρίου Βατοπαιδίου
Βατή προς Καλή, μονοπάτι, τρακτερόδρομος και δρόμος 3ω 30' - 4ω Ομάδα της FoMA Μάιος 2018
Κουτλουμουσίου και Καρυές
Βατή προς Καλή, μονοπάτι και τρακτερόδρομος. Ακολουθούμε τη διαδρομή Δοχειαρίου προς Βατοπαιδίου έως το σημείο 13 και μετά Χιλανδαρίου προς Καρυές από το σημείο 27. 4ω 30' - 5ω Ομάδα της FoMA Μάιος 2014, Μάρτιος και Μάιος 2017
Κωνσταμονίτου (από τον αρσανά Κωνσταμονίτου)
Καλή, μονοπάτι και τρακτερόδρομος 1ω 45' Ομάδα της FoMA Μάιος 2018
Ξενοφώντος
Καλή, κυρίως μονοπάτι 25' Ομάδα της FoMA Μάιος 2018
Εσφιγμένου Βατοπαιδίου
Καλή, μονοπάτι και τρακτερόδρομος 3ω - 3ω 30' Μέλος ομάδας της FoMA Απρίλιος 2018 και ομάδα της FoMA Μάιος 2018
Ζωγράφου από Βαγενοκαμάρες
Καλή. Μονοπάτι και τρακτερόδρομος 2ω 30' - 3ω Ομάδα της FoMA Mάιος 2017 και Μάιος 2018
Κουτλουμουσίου και Καρυές
Καλή προς Βατή, κυρίως μονοπάτι (ακολουθεί το Δρόμο του Μπέη) 7ω - 8ω Ομάδα της FoMA Μάιος 2018
Χιλανδαρίου
Καλή, τρακτερόδρομος 45' Ομάδα της FoMA Μάιος 2018
Ζωγράφου Αρσανάς Ζωγράφου
Καλή, όλο τρακτερόδρομος, εκτός από δύο μικρά τμήματα μονοπάτι στην αρχή και στο τέλος Μέλος ομάδας της FoMA Ιανουάριος 2016
Βατοπαιδίου (από Χέρα)
Καλή, μονοπάτι και τρακτερόδρομος 2ω 30' Ομάδα της FoMA Mάιος 2018
Εσφιγμένου από Βαγενοκαμάρες
Καλή. Μονοπάτι και τρακτερόδρομος. 2ω 30' - 3ω Ομάδα της FoMA Μάιος 2017 και Μάιος 2018
Κουτλουμουσίου και Καρυές
Καλή, μονοπάτι και τρακτερόδρομος. Ακολουθούμε τη διαδρομή προς Βατοπαιδίου μέσω Χέρας έως το σημείο 11 και μετά Χιλανδαρίου προς Καρυές από το σημείο 33 5ω - 5ω 30' Ομάδα της FoMA Μάιος 2018
Κωνσταμονίτου
Καλή, κυρίως μονοπάτι Ομάδα της FoMA Μάιος 2017 και Μάιος 2018
Χιλανδαρίου
Καλή, μονοπάτι και τρακτερόδρομος 2ω 30' -3ω Ομάδα της FoMA Mάιος 2018
Ιβήρων Καρακάλου
Καλή, δρόμος έως τον αρσανά Καρακάλου, μετά μονοπάτι Ομάδα της FoMA Μάιος 2017
Κουτλουμουσίου και Καρυές
Καλή, μονοπάτι Μέλη ομάδας της FoMA Απρίλιος 2018
Σταυρονικήτα
Καλή, κυρίως μονοπάτι Ομάδα της FoMA Μάιος 2018
Φιλοθέου από τον παραλιακό δρόμο
Βατή προς Καλή. Ακολουθούμε το δρόμο προς Μεγίστη Λαύρα και παίρνουμε το μονοπάτι προς τα δεξιά λίγο μετά το σημείο της αριστερής διακλάδωσης για τον αρσανά Φιλοθέου Ομάδα της FoMA Μάιος 2018
Φιλοθέου από τη Σκήτη Ιβήρων
Καλή, μονοπάτι και τρακτερόδρομος Μέλη ομάδας της FoMA Μάιος 2016 και ομάδα της FoMA Μάιος 2018
Καλιάγρα (αρσανάς Κουτλουμουσίου) * Κουτλουμουσίου και Καρυές
Σε ορισμένα σημαία Βατή, στο υπόλοιπο Καλή, κυρίως μονοπάτι 1ω 30' - 2ω Ομάδα της FoMA Μάιος 2017
Καρακάλου Ιβήρων
Καλή, μονοπάτι έως τον αρσανά της Καρακάλου, μετά δρόμος Ομάδα της FoMA Μάιος 2017
Κουτλουμουσίου και Καρυές
Καλή, μονοπάτι και τρακτερόδρομος μέσω Φιλοθέου (δες τις αντίστοιχες περιγραφές) 3ω 30' - 4ω Μέλοςομάδας της FoMA Οκτώβριος 2016 και ομάδα της FoMA Μάιος 2017 και Μάιος 2018
Μεγίστης Λαύρας
Καλή, μονοπάτι ως τον αρσανά της Καρακάλου, μετά δρόμος Ομάδα της FoMA Μάιος 2017 έως τον αρσανά,μετά δρόμος
Προβάτα, Κελλιά
Καλή προς Βατή, κυρίως μονοπάτι. 45' Μέλη ομάδας της FoMA Νοέμβριος 2015
Φιλοθέου
Καλή, κυρίως μονοπάτι 45' Μέλος της FoMA Μάιος 2017
Καρυές (δες παρακάτω Κουτλουμουσίου και Καρυές)
Καυσοκαλύβια (Σκήτη Αγ. Τριάδος) Αγ. Άννης, Σκήτη
Καλή. Μονοπάτι 3ω 30' Μέλος ομάδας της FoMA Μάρτιος 2016 και Σεπτέμβριος 2017
Μεγίστης Λαύρας
Βατή προς Καλή. Μονοπάτι 3ω 30’ – 4ω Mέλος ομάδας της FoMA Σεπτέμβριος 2017, ομάδα της FoMA Μάιος 2018
Κολιτσού *Βατοπαιδίου
Βατή προς Καλή, μονοπάτι και τρακτερόδρομος. 1ω 30' -2ω Ομάδα FoMA Μάιος 2018
*Παντοκράτορος
Βατή προς Καλή, μονοπάτι και τρακτερόδρομος. 1ω 30' -2ω Ομάδα FoMA Μάιος 2018
Κουτλουμουσίου και Καρυές Βατοπαιδίου
Καλή, κυρίως μονοπάτι 3ω - 3ω 30' Ομάδα της FoMA Μάιος 2018
Δάφνη από Σταυρό
Καλή, μονοπάτι και δρόμος (ακολουθούμε το αρχικό τμήμα Καρυές - Σίμωνος Πέτρας), το υπόλοιπο δρόμος Καρυές - Σταυρός: Ομάδα της FoMA Μάιος 2017 (υπόλοιπο=δρόμος)
Δοχειαρίου
Βατή προς Καλή, μονοπάτι και τρακτερόδρομος. Ακολουθούμε τη διαδρομή από Καρυές προς Χιλανδαρίου έως το σημείο 27 και μετά Βατοπαίδι προς Δοχειαρίου από το σημείο 13 περ. 4ω 30' Ομάδα της FoMA Μάιος 2018
Εσφιγμένου
Βατή προς Καλή, κυρίως μονοπάτι (ακολουθεί το Δρόμο του Μπέη) 7ω - 8ω Ομάδα της FoMA Μάιος 2018
Ζωγράφου
Καλή, μονοπάτι και τρακτερόδρομος. Ακολουθούμε τη διαδρομή από Καρυές προς Χιλανδαρίου έως το σημείο 33 και μετά Βατοπαίδι προς Ζωγράφου από το σημείο 11 5ω -5ω 30' Ομάδα της FoMA Μάιος 2018
Ιβήρων
Καλή, κυρίως μονοπάτι 1ω 30' Μέλος ομάδας της FoMA Απρίλιος 2018
* Καλιάγρα (αρσανάς Κουτλουμουσίου)
Σε ορισμένα σημαία Βατή, στο υπόλοιπο Καλή, κυρίως μονοπάτι 1ω -1ω 30' Ομάδα της FoMA Μάιος 2017
Καρακάλου
Καλή, μονοπάτι και τρακτερόδρομος μέσω Φιλοθέου (δες τις αντίστοιχες περιγραφές) 3ω 30' - 4ω Mέλος ομάδας της FoMA Οκτώβριος 2016 και ομάδα της FoMA Μάιος 2017 και Μάιος 2018
Κωνσταμονίτου
Καλή. Μονοπάτι και τρακτερόδρομος από το Δρόμο του Μπέη περ. 4ω 30' Oμάδα της FoMA Μάιος 2018
Μπουραζέρη, Κελλί
Καλή, (= πρώτο τμήμα της διαδρομής προς Παντοκράτορος) 30' Ομάδα της FoMA Μάιος 2018
Ξενοφώντος
Καλή, κυρίως τρακτερόδρομος 2ω 30' Μέλος ομάδας της FoMA Σεπτέμβριος 2011
Ξηροποτάμου
Καλή, μονοπάτι και τρακτερόδρομος ως το Σταυρό (ακολουθούμε το πρώτο τμήμα της διαδρομής Καρυές - Σίμωνος Πέτρας). Μετά δρόμος 2ω 30' Καρυές - Σταυρός ομάδα της FoMA Μάιος 2017 (υπόλοιπο=δρόμος)
Παντελεήμονος
Καλή. Μονοπάτι και τρακτερόδρομος έως το Σταυρό (ακολουθούμε το πρώτο τμήμα της διαδρομής Καρυές - Σίμωνος Πέτρας). Στη συνέχεια δρόμος από το Σταυρό έως Ξηροποτάμου και μετά κυρίως μονοπάτι (ακολουθούμε τη διαδρομή Ξηροποτάμου - Παντελεήμονος) 3ω 15' Καρυές - Σταυρός: Ομάδα της FoMA Μάιος 2017. Ξηροποτάμου - Παντελεήμονος μέλος ομάδας της FoMA Ιανουάριος 2016
Παντοκράτορος
Καλή, μονοπάτι και τρακτερόδρομος 1ω 30' Ομάδα της FoMA Μάιος 2018
Σίμωνος Πέτρας
Καλή, κυρίως τρακτερόδρομος, μονοπάτι στην αρχή και στο τέλος 4ω - 4ω 30' Mέλος ομάδας της FoMA Οκτώβριος 2016, ομάδα της FoMA Μάιος 2017
Σταυρονικήτα
Καλή, μονοπάτι και τρακτερόδρομος 1ω 15' - 1ω 30' Ομάδα της FoMA Μάιος 2018
Σταυρός(στο δρόμο Καρυών - Δάφνης)
Καλή, μονοπάτι και τρακτερόδρομος. Ακολουθούμε το τελευταίο τμήμα της διαδρομής Σίμωνος Πέτρας - Καρυές 45' - 1ω Ομάδα της FoMA Μάιος 2017
Φιλοθέου
Καλή, μονοπάτι και τρακτερόδρομος Mέλος ομάδας της FoMA Οκτώβριος 2016 και ομάδα της FoMA Μάιος 2017 και Μάιος 2018
Χιλανδαρίου
Βατή προς καλή, κυρίως μονοπάτι (ακολουθεί το Δρόμο του Μπέη) 7ω - 8ω Oμάδα της FoMA Μάιος 2018
Κωνσταμονίτου Βατοπαιδίου (διαδρομή νότια της Χέρας)
Καλή, κυρίως μονοπάτι. Ακολουθούμε τη διαδρομή από Κωνσταμονίτου προς Καρυές έως το σημείο 27 και μετά Δοχειαρίου προς Βατοπαιδίου από το σημείο 13 3ω 30'- 4ω Ομάδα της FoMA Μάιος 2018
Βατοπαιδίου (από Χέρα)
Καλή, κυρίως μονοπάτι. Ομάδα της FoMA Μάιος 2018
Δοχειαρίου (από τον αρσανά Κωνσταμονίτου)
Καλή,μονοπάτι και τρακτερόδρομος 1ω 30' Oμάδα της FoMA Μάιος 2018
Ζωγράφου
Καλή, κυρίως μονοπάτι Ομάδα της FoMA Μάιος 2018, και Μάιος 2018
Καρυές
Καλή, μονοπάτι και τρακτερόδρομος από το δρόμο του Μπέη. π.4ω 30' Ομάδα της FoMA Μάιος 2018
Ξενοφώντος
Καλή, μονοπάτι και τρακτερόδρομος μέσω Δοχειαρίου (δες τις αντίστοιχες διαδρομές) Ομάδα της FoMA Μάιος 2018
Μεγίστης Λαύρας Αγ. Άννης, Σκήτη
Καλή, μονοπάτι Μέλος ομάδας της FoMA Νοέμβριος 2015 και ομάδα της FoMA Μάιος 2017 και Μάιος 2018
Καυσοκαλύβια (Σκήτη Αγ. Τριάδος)
Βατή προς Καλή, μονοπάτι 3ω 30΄ - 4ω Μέλος ομάδας της FoMA Σεπτέμβριος 2017 και ομάδα της FoMA Μάιος 2018
Προδρόμου, Σκήτη
Καλή, μονοπάτι 1ω 30' Ομάδα της FoMA Μάιος 2018
Μπέη (δες στo τέλος, Μπεηλίδικος Δρόμος)
Νέα Σκήτη (Σκήτη Θεοτόκου) Αγίας Αννης, Σκήτη
Καλή , μονοπάτι 45' Μέλος ομάδας της FoMA Μάρτιος 2016
Αγ. Παύλου
Καλή, μονοπάτι 45' Μέλος ομάδας της FoMA Απρίλιος 2018
Ξενοφώντος Δοχειαρίου
Καλή, μονοπάτι και τρακτερόδρομος 25' Ομάδα της FoMA Μάιος 2018
Κωνσταμονίτου
Καλή, μονοπάτι και τρακτερόδρομος μέσω Δοχειαρίου (δες τις αντίστοιχες διαδρομές) Ομάδα της FoMA Μάιος 2018
Παντελεήμονος
Καλή, κυρίως τρακτερόδρομος Μέλος ομάδας της FoMA Ιανουάριος 2016
Ξηροποτάμου Δάφνη
Καλή, μονοπάτι και τρακτερόδρομος 45' Μέλος ομάδας της FoMA Ιανουάριος 2016
Κουτλουμουσίου και Καρυές
Καλή, δρόμος μέχρι το Σταυρό, μετά μονοπάτι και τρακτερόδρομος (ακολουθούμε το τελευταίο τμήμα της διαδρομής Σίμωνος Πέτρας - Καρυές) 2ω 45' Ομάδα της FoMA Μάιος 2017 από Σταυρό έως Καρυές (υπόλοιπο = δρόμος)
Παντελεήμονος
Καλή, κυρίως μονοπάτι 1ω 15' Μέλος ομάδας της FoMA Ιανουάριος 2016
Παντελεήμονος Δάφνη
Καλή, μονοπάτι και τρακτερόδρομος 1ω 45' Μέλος ομάδας της FoMA Ιανουάριος 2016
Κουτλουμουσίου και Καρυές
Καλή, κυρίως μονοπάτι ως την Ξηροποτάμου (ακολουθούμε τη διαδρομή Παντελεήμονος - Ξηροποτάμου) και μετά δρόμος ως τον Σταυρό και τέλος μονοπάτι και τρακτερόδρομος (ακολουθούμε το τελευταίο τμήμα της διαδρομής Σίμωνος Πέτρας - Καρυές) 3ω 15' Παντελεήμονος – Ξηροποτάμου μέλος ομάδας της FoMA Ιανουάριος 2016. Σταυρός-Καρυές Ομάδα της FoMA Μάιος 2017
Ξενοφώντος
Καλή, κυρίως τρακτερόδρομος Μέλος ομάδας της FoMA Ιανουάριος 2016
Ξηροποτάμου
Καλή, κυρίως μονοπάτι 1ω 15' Μέλος ομάδας της FoMA Ιανουάριος 2016
Παντοκράτορος Βατοπαιδίου
Καλή, κυρίως μονοπάτι 2ω 30' - 3ω Ομάδα της FoMA Μάιος 2018
* Βατοπαιδίου (μέσω Κολιτσού)
Βατή προς Καλή, μονοπάτι και τρακτερόδρομος 2ω 30' - 3ω Ομάδα της FoMA Μάιος 2018
Βογορόδιτσα, Σκήτη
Βατή προς Καλή, μονοπάτι και τρακτερόδρομος 1ω 30' -2ω Ομάδα της FoMA Μάιος 2018
* Κολιτσού
Βατή προς Καλή, μονοπάτι και τρακτερόδρομος 1ω 30' Ομάδα της FoMA Μάιος 2018
Κουτλουμουσίου και Καρυές
Καλή, μονοπάτι και τρακτερόδρομος 1ω 45' - 2ω 15' Ομάδα της FoMA Μάιος 2018
Προφήτης Ηλίας, Σκήτη
Καλή, μονοπάτι 45' - 1ω Ομάδα της FoMA Μάιος 2018
Σταυρονικήτα
Καλή, μονοπάτι 45' - 1ω Ομάδα της FoMA Μάιος 2018
Προβάτα, Κελλιά Καρακάλου
Βατή προς Καλή, κυρίως μονοπάτι. 45' Μέλη ομάδας της FoMA Νεοέμβριος 2015
Προδρόμου, Σκήτη Αγ. Άννης, Σκήτη
Καλή, μονοπάτι Μέλος ομάδας της FoMA Νοέμβριος 2015 και ομάδα της FοΜΑ Μάιος 2017 και Μάιος 2018
Μεγίστης Λαύρας
Καλή, μονοπάτι 1ω 30' Ομάδα της FoMA Μάιος 2018
Προφήτης Ηλίας, Σκήτη Βογορόδιτσα, Σκήτη
Βατή προς Καλή, κυρίως μονοπάτι 1ω 30' Ομάδα της FoMA Μάιος 2018
Παντοκράτορος
Καλή, μονοπάτι 30' - 45' Ομάδα της FoMA Μάιος 2018
Σίμωνος Πέτρας Γρηγορίου
Καλή, κυρίως μονοπάτι και τρακτερόδρομος στο τέλος 1ω 20' Μέλος ομάδας της FoMA Απρίλιος 2018
Δάφνη Μόνο τρακτερόδρομος. Δεν υπάρχει μονοπάτι 2ω 30'
Κουτλουμουσίου και Καρυές
Καλή, κυρίως τρακτερόδρομος. Μονοπάτι στην αρχή και στο τέλος 4ω - 4ω 30' Μέλος ομάδας της FoMA Οκτώβριος 2016 και ομάδα της FoMA Μάιος 2017
Σταυρονικήτα Ιβήρων
Καλή, κυρίως μονοπάτι Ομάδα της FoMA Μάιος 2018
Καρυές
Καλή, μονοπάτι και τρακτερόδρομος 1ω 30' - 2ω Ομάδα της FoMA Μάιος 2018
Παντοκράτορος
Καλή, μονοπάτι 45' - 1ω Ομάδα της FoMA Μάιος 2018
Σταυρός (στο δρόμο Καρυές - Δάφνη) Κουτλουμουσίου και Καρυές
Καλή, μονοπάτι και τρακτερόδρομος. Ακολουθούμε το τελευταίο τμήμα της διαδρομής Σίμωνος Πέτρας - Καρυές 30' Ομάδα της FoMA Μάιος 2017
Φιλοθέου Ιβήρων από τη Σκήτη Ιβήρων
Καλή, μονοπάτι και τρακτερόδρομος Μέλη ομάδας της FoMA Μάιος 2016 και ομάδα της FoMA Μάιος 2018
Ιβήρων από τον παραλιακό δρόμο
Ομάδα της FoMA Μάιος 2017
Καρακάλου
Καλή. Κυρίως μονοπάτι 45' Ομάδα της FoMA Μάιος 2017
Κουτλουμουσίου και Καρυές
Καλή, μονοπάτι και τρακτερόδρομος Μέλος ομάδας της FoMA Οκτώβριος 2016 και ομάδα της FoMA Μάιος 2018
Χιλανδαρίου Βατοπαιδίου (από Εσφιγμένου)
Καλή. Μονοπάτι και τρακτερόδρομος. 3ω 45'- 4ω 15' Μέλος ομάδας της FoMA Οκτώβριος 2016 και ομάδα της FoMA Μάιος 2017 και Μάιος 2018
Βατοπαιδίου (από Χέρα)
Βατή προς Καλή. Κυρίως μονοπάτι κατά μήκος του Δρόμου του Μπέη έως τη Χέρα. Ακολουθούμε τη διαδρομή προς Καρυές έως το σημείο 33 (Χέρα) και μετά Ζωγράφου προς Βατοπαίδι από το σημείο 11 5ω - 5 30' Ομάδα της FoMA Μάιος 2018
Εσφιγμένου
Καλή, τρακτερόδρομος 45' Ομάδα της FoMA Μάιος 2018
Ζωγράφου
Καλή, μονοπάτι και τρακτερόδρομος 2ω 30' -3ω Ομάδα της FoMA Μάιος 2018
Καρυές
Βατή προς Καλή. Κυρίως μονοπάτι κατά μήκος του Δρόμου του Μπέη 7ω - 8ω Ομάδα της FoMA Μάιος 2018

Το Νότιο Άκρο (η Έρημος)
Το νότιο τμήμα της Αθωνικής χερσονήσου, μεταξύ της Αγίας Άννης και της ΙΜ Μεγίστης Λαύρας, καλύπτει τις νότιες πλαγιές του ορεινού όγκου του Άθωνα. Είναι η καρδιά του Αγιορείτικου ασκητισμού και εκεί δεν υπάρχει κανενός είδους δρόμος ή τρακτερόδρομος. Υπάρχουν πολλά μονοπάτια που ενώνουν τα ιερά καθιδρύματα της περιοχής, τα σημαντικότερα των οποίων εμπεριέχονται στο κάτωθι αρχείο gpx. Ομάδα της FoMA Μάιος 2015, Μάιος 2017, Μάιος 2018 και μέλη ομάδας της FoMA Νοέμβριος 2015 και Σεπτέμβριος 2017
Μπεηλίδικος Δρόμος (Δρόμος του Μπέη) Αυτό είναι ένα σημαντικό μονοπάτι που κάποτε διέτρεχε την κορυφογραμμή της χερσονήσου του Άθωνα. Το πλήρες Βόρειο τμήμα του είναι Καλό έως Βατό από το Χιλανδάρι, μέσω Χέρας, έως και το δρόμο Βατοπαιδίου - Καρυών στο Σταυρό του Μακρυγένους. Από αυτό το τμήμα του δρόμου του Μπέη ξεκινάνε μονοπάτια προς τις μονές Εσφιγμένου, Ζωγράφου, Κωνσταμονίτου, Δοχειαρίου και Βατοπαιδίου. Νότια από το Σταυρό Μακρυγένους, ο Δρόμος του Μπέη είναι κυρίως δρόμος ή τρακτερόδρομος. Ομάδα της FoMA Μάιος 2018
Επεξηγήσεις
1. Στον πίνακα φαίνονται κατά προτίμηση τα μονοπάτια έναντι των δρόμων - τρακτερόδρομων.
 
2. Η «Κατάσταση των Μονοπατιών» είναι αυτή της ημερομηνίας της τελευταίας ενημέρωσης. Υπόπομνημα: "Καλή" σημαίνει ότι το μονοπάτι δεν παρουσιάζει προβλήματα.
"Βατή" σημαίνει ότι το μονοπάτι διακρίνεται εύκολα αλλά μπορεί να παρουσιάζει δυσκολίες κατά τόπους λόγω υπερβολικής βλάστησης
"Κλειστή" σημαίνει ότι το μονοπάτι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί προς το παρόν
"Άγνωστη" σημαίνει ότι δεν είναι γνωστή η κατάσταση του μονοπατιού

Η κατάσταση και η σήμανση των μονοπατιών και των διαδρομών στο Άγιον Όρος μεταβάλλονται συνεχώς. Αν και έχει ληφθεί μέριμνα για την παραγωγή και συνεχή ενημέρωση της κάθε περιγραφής διαδρομής, συμπεριλαμβανόμενης και της συλλογής δεδομένων από επιτόπια έρευνα, η οργάνωση «The Friends of Mount Athos» (Οι Φίλοι του Αγίου Όρους) δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το πόσο τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα είναι ακριβή ή επίκαιρα.

Αντίγραφα των οδηγιών για τις διαδρομές αυτές μπορείτε να βρείτε, δωρεάν, τόσο από την ιστοσελίδα της οργάνωσης www.athosfriends.org, όσο και σε επιλεγμένες τοποθεσίες εντός και εκτός του Αγίου Όρους.